Jesteś tutaj

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

1 post / 0 new
Ostatni wpis
Piotr
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

K O M U N I K A T   nr   01/2014

    Zarząd    Polskiego  Klubu  Morskiego  zawiadamia,  że   WALNE

ZEBRANIE    SPRAWOZDAWCZO  -  WYBORCZE  odbędzie się  w  Gdańsku,

Ul.  Targ Rybny,     Baszta Łabędź  -  3-cie piętro   w  dniu :   27-06-2014    o godz.:

 

                                           16.30     I   -szy  termin

                                           17.00     II  -gi    termin

 

                                   P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

 

 1. Otwarcie  Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
 4. Powołanie Sekretariatu Zebrania.
 5. Powołanie Komisji : 

  Mandatowo-Skrutacyjnej
  Wyborczej
  Uchwał  i  Wniosków.

 1. Odczytanie Uchwał Ostatniego Walnego Zebrania.
 2. Sprawozdania : Zarządu,  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania za 2013 r - Absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Przerwa.
 5. Dyskusja.
 6. Wybory Komandora PKM.
 7. Wybory Zarządu PKM.
 8. Wybory Sądu Koleżeńskiego PKM.
 9. Wybory Komisji Rewizyjnej PKM.
 10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania w tym:

            - zatwierdzenie  bilansu za 2013 r.

             -przeznaczenie zysku/straty  za 2013

     11. Zamknięcie Obrad.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer