Jesteś tutaj

KOMUNIKAT nr 1/2023: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 15.6.2023 g. 17:00

1 post / 0 new
kr
KOMUNIKAT nr 1/2023: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 15.6.2023 g. 17:00

K O M U N I K A T   nr   1/2023

Zarząd    Polskiego  Klubu  Morskiego  zawiadamia,  że   WALNE

ZEBRANIE    SPRAWOZDAWCZE    odbędzie się  w  Gdańsku,

Baszta Łabęź przy Targu Rybnym  w  dniu :   15-06-2023    o godz.:

 

                                           17.00     I   -szy  termin

                                           17.30     II  -gi    termin

                                   PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie  Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
 4. Powołanie Sekretariatu Zebrania.
 5. Powołanie Komisji :  Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków.
 6. Odczytanie Uchwał Ostatniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdania : Zarządu,  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania za 2022 r - Absolutorium dla  Zarządu PKM
 9. Przerwa.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania w tym:
  - zatwierdzenie  bilansu za 2022 r.
  -przeznaczenie zysku/straty  za 2022
  -s/y:  KORSARZ  i  PIRAT  w Rejestrze Zabytków- tryb finansowania  przywrócenia zdolności nautycznych.
   
 12. Zamknięcie Obrad.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer