Jesteś tutaj

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PKM

1 post / 0 new
Piotr
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PKM

K O M U N I K A T   nr   1/2019

Zarząd    Polskiego  Klubu  Morskiego  zawiadamia,  że   WALNE
ZEBRANIE    SPRAWOZDAWCZE 
  odbędzie się  w  Gdańsku,
Ul. Stara Twierdza 13, Świetlica  w  Porcie  PKM  w  dniu :   12-06-2019    o godz.:
                          17.00     I   -szy  termin
                          17.30     II  -gi    termin

            P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

 1. Otwarcie  Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
 4. Powołanie Sekretariatu Zebrania.
 5. Powołanie Komisji : 
  Mandatowo-Skrutacyjnej
  Uchwał  i  Wniosków.
 6. Odczytanie Uchwał Ostatniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdania : Zarządu,  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania za 2018 r - Absolutorium dla ustępującego Zarządu
 9. Przerwa.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania w tym:
  - przyjęcie sprawozdania  i absolutorium za 2018r.
  - zatwierdzenie  bilansu za 2018 r.
  -przeznaczenie zysku/straty  za 2018
   
 12. Zamknięcie Obrad.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer